...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 มกราคม 2565ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 3) Read More..
2 มกราคม 2565ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5) Read More..
30 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More..
26 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยใช้ Antigen Test Kit(ATK)(ครั้งที่ 1) Read More..
15 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสายงานการบริหาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2564 ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ข้าราชการครู Read More..
...

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาพกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสาดีเด่น ปีการศึกษา 2565 และโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2566 Read More..

...

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวิชาการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More..

...

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวิชาการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More..

...

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ บริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มอบหมายให้นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช Read More..

...

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมต้อนรับ นายนพดล สิงหศรี ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Read More..

...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มอบหมายให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์และให้มีการจัดกิจกรรมค่าย 1 เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้มีการจัดค่ายระหว่างวันที่ 2-17 ตุลาคม พ.ศ.2565 Read More..

...

“เกษียณสราญ” ปูชนียาจารย์-สืบสานสู่สากล งานกตัญญุตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจําปี ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น Read More..


...

...

...

...

...

...