...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
28 ตุลาคม 2564คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More..
9 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Read More..
8 ตุลาคม 2564การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More..
29 กันยายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม Read More..
21 กันยายน 2564ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 7) Read More..
...

วันจันทร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมรับฟังข้อเสนอของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เกณฑ์ PA) Read More..

...

วันที่ 28 มกราคม 2565 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Read More..

...

วันที่ 26 มกราคม 2565 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลนักเรียน Read More..

...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเปิดเทอมวันแรก 2/64 หลังจากที่หยุดยาวกันไปนาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ย้ำถึงความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรกในภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันนี้ตั้งแต่รับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน การเข้าสู่ห้องเรียน การนั่งเรียนในห้อง การรับประธานอาหารที่โรงอาหาร ตลอดถึงช่วงพัก ยึดมาตรการที่ทาง สบค. แนวทางการเปิดเรียนของ สพฐ. แนวปฏิบัติของ สบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด Read More..

...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ โดยมีวาระการประชุมสำคัญ อาทิ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติราชการ /ข้าราชการครูที่มาบรรจุใหม่ /ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะ ในที่ประชุมมีคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าประชุม อย่างพร้อมเพรียง และนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย Read More..

...

วันที่ 23 ต.ค.2564 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มอบหมาย นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น Read More..

...

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณพณิช​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน แบบ Smart Classroom ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมีนายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช ได้กล่าวชื่นชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ว่ามีการเตรียมความพร้อมได้อย่างดีเยี่ยม และกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูในการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียน Read More..

...

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 2/2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Read More..

... ... ...

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้จัดกิจกรรมต้อนรับ นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พร้อมด้วยนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่นนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พลโท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ขอนแก่น กรรมการสถานศึกษา ตลอดจน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะครูจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมให้การมาส่ง ต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีในการเดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Read More..

...

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจัดงานกตัญญุตา กษิณานุสรณ์ กตัญญุตาจิตผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 Read More..

...

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานครูขอนแก่นวิทยายน โดยเป็นกิจกรรมที่ครูที่จะเกษียณอายุราชการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ให้ข้อคิด คำแนะนำ ครูน้องใหม่ที่ย้ายและมาบรรจุราชการที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์ Read More..


...

...

...

...

...

...