...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
30 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More..
26 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยใช้ Antigen Test Kit(ATK)(ครั้งที่ 1) Read More..
15 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสายงานการบริหาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2564 ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ข้าราชการครู Read More..
15 พฤศจิกายน 2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานการบริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขและเพิ่มเติม ) ลว 5 ตค 2564 (ผู้อำนวยการโรงเรียน) Read More..
4 พฤศจิกายน 2564ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More..
...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเปิดเทอมวันแรก 2/64 หลังจากที่หยุดยาวกันไปนาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ย้ำถึงความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรกในภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันนี้ตั้งแต่รับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน การเข้าสู่ห้องเรียน การนั่งเรียนในห้อง การรับประธานอาหารที่โรงอาหาร ตลอดถึงช่วงพัก ยึดมาตรการที่ทาง สบค. แนวทางการเปิดเรียนของ สพฐ. แนวปฏิบัติของ สบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด Read More..

...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ โดยมีวาระการประชุมสำคัญ อาทิ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติราชการ /ข้าราชการครูที่มาบรรจุใหม่ /ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะ ในที่ประชุมมีคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าประชุม อย่างพร้อมเพรียง และนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย Read More..

...

วันที่ 23 ต.ค.2564 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มอบหมาย นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น Read More..

...

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณพณิช​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน แบบ Smart Classroom ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมีนายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช ได้กล่าวชื่นชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ว่ามีการเตรียมความพร้อมได้อย่างดีเยี่ยม และกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูในการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียน Read More..

...

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 2/2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Read More..

... ... ...

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้จัดกิจกรรมต้อนรับ นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พร้อมด้วยนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่นนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พลโท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ขอนแก่น กรรมการสถานศึกษา ตลอดจน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะครูจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมให้การมาส่ง ต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีในการเดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Read More..

...

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจัดงานกตัญญุตา กษิณานุสรณ์ กตัญญุตาจิตผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 Read More..

...

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานครูขอนแก่นวิทยายน โดยเป็นกิจกรรมที่ครูที่จะเกษียณอายุราชการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ให้ข้อคิด คำแนะนำ ครูน้องใหม่ที่ย้ายและมาบรรจุราชการที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์ Read More..


...

...

...

...

...

...