...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณพณิช​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน แบบ Smart Classroom ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมีนายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนพร้อมผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช ได้กล่าวชื่นชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ว่ามีการเตรียมความพร้อมได้อย่างดีเยี่ยม และกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูในการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียน Read More..

...

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 2/2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Read More..

... ... ...

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้จัดกิจกรรมต้อนรับ นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พร้อมด้วยนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่นนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พลโท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ขอนแก่น กรรมการสถานศึกษา ตลอดจน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะครูจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมให้การมาส่ง ต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีในการเดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Read More..

...

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจัดงานกตัญญุตา กษิณานุสรณ์ กตัญญุตาจิตผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 Read More..

...

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานครูขอนแก่นวิทยายน โดยเป็นกิจกรรมที่ครูที่จะเกษียณอายุราชการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ให้ข้อคิด คำแนะนำ ครูน้องใหม่ที่ย้ายและมาบรรจุราชการที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์ Read More..


...

...

...

...

...

...